Art Grubu

Çevre koruma teknolojilerinde araştırma geliştirme inovasyon 1983 itibaren kişisel, 1992’den beri kurumsal olarak hizmet vermekteyiz.

Art Grup Logo

Hizmetlerimiz

İleri Arıtma Sistemleri

Biyolojik Arıtma Sistemleri

Çamur Arıtma Sistemleri

Atık Berteraf Sistemleri

Projelerimiz

İzaydaş Dioksin Ünitesi

İBB Liman Atık Kabul Tesisi

Solvent Geri Kazanım Ünitesi

Gemi Kaynaklı Atık Kazanım