Çevre Koruma Hedefi ; Belirli politikalar, detaylı araştırmalar ve teknolojik gelişmelerin takibinin gerektir. Bu hedefleri yakalamak, problemin tespiti ve analizi ile başlar. Bu çalışmalar inovasyon düşünceyi doğurur.

Şirketimiz, Çevre Konularında projeler üretmektedir ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu amaçla, her türlü alandaki mevcut tesisleri ya modifiye ederek ya da tamamen değiştirerek ileri teknolojik proseslere dönüştürmek sureti ile daha çevreci proseslere dönüştürülmektedir. Yrd. Doç. Dr Mithat BAKOĞLU başkanlığında yürütülen projelerimizde, Newcastle Üniversitesi/İngiltere, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre ve Kimya bölümü, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden danışmanlık hizmeti almaktadır.

Çevre Korumaya yönelik projelerin ortaya çıkarılmasında büyük önemi olan laboratuarın, ülkemizde ilk kez çok geniş kapsamda kurulmuş  ÇEVRE ANALİZ LABORATUARLARI’indan ve MOBİL LABORATUAR aracı ile yerinde hizmet verecek şekilde techizatlandırılmaktadır. Ancak Laboratuar kurulma aşamasında, projelere baz olan analizler TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BUTAL, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuarı, Wessling Laboratuarı/Almanya, Artek Müh. Çevre laboratuarında yaptırılmaktadır.

Şirketimiz, hava, su, toprak kirliliği kontrolü amacı ile hazırlanan projeleri ülkemizde ve Dünyada ilk kez yapılanlar olarak şöyle sıralanabilir. Daha fazla bilgi için  www.artgrubu.com ,www.artproses.com./com.tr, , adreslerinden öğrenilebilir,

Teknopark Öncesi çalışmalar; 1983-2003 yılları arasında bazı ilginç projelerimiz

 1. Temizlik ve sağlık Ürünlerinin Geliştirilmesi ve TSEK Standardizasyonu Projesi 1983-1993

Katma değeri: 2.000.000$

 1. Biyolojik Betonarme Paket Arıtmaların Geliştirilmesi ve Ekipman TSEK Standardizasyonu Projesi 1985-1993

Katma Değeri : 8.000.000$

 1. Mohaçkale/Dağıstan Deri Entegre ve Yapağı Yıkama Tesisi Projesi 1992

Katma Değeri 4.500.000$

İş Birime değeri:910.000$

 1. İzaydaş Atık yakam Tesisi Dioksin ve Azot Oksitleri  Kontrolü Projesi 2000

Katma Değeri : 10.000.000$

İş Bitirme Değeri:850.000€

 1. Good Year / İzmit  lastik fabrikalarında Kanserojen Gazların Emisyon Kontrolü Projesi 2002

Katma değeri : 750.000$

İş Bitirme değeri : 50,000€

 1. Atıksuda Yüksek KOI Giderim Projesi 2002-2005

Katma Değeri : 2.000.000$/yıl

 1. Magnetik Etki İle Deterjan Tüketiminin kontrolü projesi 2003

Katma değeri : 1.000.000$/yıl

Teknoparktaki çalışmalar; 30.06.2004/31.12.2010 yılları arasındaki ve sonraki bazı projelerimiz

 1. İzaydaş Tehlikeli ve Klinik Atık Yakma Tesisi Dioksin ve Furan Risk Projesi 2004

Katma değeri :150.000$

İş Bitime Değeri: 45.000€

 1. Kireç İşletmelerinde bulunan Eberhart, Yamaç ve Hockman Tipi Fırınların Modernizasyon Projesi 2003-2006

Katma değeri : 5.000.000$

İş Bitime Değeri : 100.000$ 

-DEMİRELLER Kireç Fabrikası Orhangazi Bursa 6 adet Yamaç tipi fırın modernizasyonu

-İKSAŞ Kireç Fabrikası İzmir  2 Adet Eberhart tipi kireç fırını modernizasyonu

-AKKİSAN Kireç Fabrikası Samsun  2 adet Yamaç tipi Kireç fırını Modernizasyonu,

-SAĞIROĞLU Kireç fabrikası Amasya 2 adet Yamaç tipi Kireç fırını Modernizasyonu,

-ÜÇEL Kireç fabrikası Amasya 2 adet Yamaç tipi Kireç fırını Modernizasyonu,

-ÇUKUROVA Kireç fabrikası Adana 2 adet Yamaç tipi kireç fırını modernizasyonu

-BAYKAL Kireç fabrikası Adana 2 adet Yamaç tipi kireç fırını modernizasyonu

-NURDAĞ Kireç fabrikası Adana 2 adet Yamaç tipi kireç fırını modernizasyonu

-NUR Kireç fabrikası Adana 2 adet Yamaç tipi kireç fırını modernizasyonu

-TEKİNLER Kireç fabrikası Burdur 2 adet Yamaç tipi kireç fırını modernizasyonu

-MERCANOĞLU Kireç fabrikası Gaziantep  2 adet Yamaç tipi kireç fırını modernizasyonu

 

 1. Derna/Libya Kenti Atıksu Arıtma Tesisi Projesi 2005

Katma Değeri : 15.000.000$

İş Bitirme Değeri :600.000$

 1. Türk Pirelli lastik fabrikası Vulkanizasyon gazlarının baca gazında kontrol projesi 2005

Katma Değeri 1.000.000$

İş Bitirme Değeri: 300.000€

 1. Ünifar İlaç fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi Proje Revizyon Danışmanlığı.2005

Katma Değeri : 1.000.000$

İş Bitirme Değeri :250.000€

 1. Çevre Kirliliği Önleme ve Kontrol Projesi 2006

Katma Değeri . 1.000.000$

 1. Yüksek Kükürt içeren Petro koklarda Kükürt Giderim Projesi 2006

Katma Değeri .:7.500.000$/yıl

İş Bitirme Değeri: 150.000$

 1. Elektromagnetik Yakıt tasarruf sistemlerinin geliştirilmesi, standardizasyonu ve üretim Projesi devam ediyor. 2006

Katma Değeri :  –

 1. Tam gelişmiş çevre ve kimya laboratuvarının kurulması 2007

Katma Değeri : 1.000.000$/yıl

İş Bitirme Değeri :800.000$

 1. Haydarpaşa Limanı Atık Kabul (Sintine depolama arıtma) ve Atıksu Arıtma Tesisi Proses Projesi 2006

Katma değeri : 30.000.000$

İş Bitime Değeri: 1.500.000$

 1. OPET Giresun/Mersin Petrol Dolum Tesisleri Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi 2007

Katma Değeri : 1.000.000$

İş Bitirme Değeri : 100.000$

2009 yılı sonrası Teknopark dışı Projeler,

 1. TKI Zonguldak Limanı Atık Kabul Tesisi proje ve yapım işi 2010

Katma değeri : 250.000$

İş Bitirme Değeri :100.000$

 1. APTM Limanı Aliağa/İZMİR Atık Kabul Tesisi Projesi 2016

Katma Değeri : 500.000$/yıl

İş Bitirme Değeri: 360.000$

 1. Solventaş Akrilat depolama tesisleri koku kontrolü biyofiltre sistemi 2016

Katma Değeri : 500.000$/yıl

İş Bitirme Değeri: 50.000$

 1. SÖNMEZ ÇİMENTO Adana Limanı Atık Kabul Tesisi Projesi 2017

Katma Değeri : 100.000$/yıl

İş Bitirme Değeri: 340.000$

 1. MANISA AKHISAR OSB Zeytin Karasuyunun arıtılması ve geri dönüşümü pilot tesisi çalışması ile fizibilite raporu 2018

Katma Değeri :1.000.000$/yıl

Yatırım bedeli 5.500.000$

 1. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZAYDAŞ SAFİPORT LİMANI Atık Kabul Tesisi Avan Projesi 2019

Katma Değeri : 850.000$/yıl

İş Bitirme Değeri:1.500.000$

NOT: Katma değeri yıllık toplamı iş bitirme değeri yatırım toplamını göstermektedir.

TÜM ÇABAMIZ ve ÇABALARINIZ; INSAN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRICI ENDÜSTRİLERİN OLUŞTURDUĞU SERA ETKİSİNİN, AZALTILMASINA YÖNELİK OLMALIDIR.

Yrd. Doç. Dr. Mithat BAKOĞLU