İleri Arıtma Sistemleri

Bentonit ve Zeolit Adsobsiyon Prosesleri

Aktif Karbon

Aktif Karbon Adsorbsiyon Prosesleri

Ters Osmosis
Prosesleri

Ultra Filitrasyon
Prosesleri

Elektroforez Arıtma Prosesleri

Biyolojik Arıtma Sistemleri

 • Uzun Havalandırmalı Tam Karışımlı Prosesler
 • Uzun Havalandırmalı Piston Akımlı Prosesler
 • Anoksik – Okdidasyon (A/O-A2/O) Biyolojik Prosesleri
 • Semi Kimyasal A/O Biyolojik Prosesler
 • Damlatmalı Filtreler
 • Anaerobik Arıtma Sistemleri

Çamur Arıtma Sistemleri

ÇamurSusuzlaştırma Teknikleri

Çamur Kurutma ve Yakma Teknikleri

Torbalı Susuzlaştırıcılar

Torbalı Susuzlaştırıcılar

Filtre Presler

Kurutma Yatakları

Isıtıcılı Kurutucular

Belt Filtreler

Vakum Filtreler

Döner Fırınlar

Alışkan Yataklı Fırınlar

Vidalı Susuzlaştırıcılar

Atık Bertaraf Sistemleri

Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisleri

Döner Elek Ayırma Sistemleri

Döner Elek Ayırma Sistemleri

PVC, Plastik PE Geri Dönüşüm

Düzenli Depolama Tesisleri

Katı Atık Kompost Tesitleri

Petrol Türevi Atıklar ve Geri Kazanım Sistemleri

 • Gravite Yağ Ayırıcılar
 • API Yağ Ayırıcılar
 • CPI Yağ Ayırıcılar
 • Dekantörler
 • Seperatörler
 • Vakum Destilatörler
 • Refinerasyon Sistemleri