Uluslararası Referanslarımız

 1. Procter & Gamble Mintax-Effluent and Analysis Report. Kasım 1990
 2. Mohaçkale Yapağı Yıkama ve Deri Entegre Tesisi Atık Su Arıtma Tesisi Projesi 1992
 3. Rehabilitation and İncrease Capacity Revivficatıon Projects of Derna Waste waters Treatment Plant  1996
 1. İzaydaş Tehlikeli ve Klinik Yakma Tesisi Baca Gazında Dioksin ve Furan Kontrol Projesi 2001
 1. İzaydaş Tehlikeli ve Klinik Yakma Tesisi Baca Gazında Azot Oksitleri Kontrol Projesi 2001
 1. İzaydaş Tehlikeli ve Klinik Yakma Tesisi Dioksin ve Furan Risk Değerlendirmesi Projesi 2003-2004

Ulusal Referanslarımız

 1. Ketsel (BURSA) Anorganize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Etüt ve Projesi 1990
 2. Yalova Elyaf Fabrikası Atık su Arıtma Tesisi Avan Projesi 1991
 3. Saray Örme Tekstil Fabrikası Atık Su Arıtma Tesisi Avan Projesi 1991
 4. Cendere-Kemerburgaz Yolu Üzerinde Yer Alan İşyerlerinin Çevre Değerlendirme Raporu 1991
 1. Ağartma Toprağı Ürün Teknolojisi ve Ürün kalite Geliştirme Projesi 1996( TTGV Proje no:157)                              
 1. Tehlikeli ve Klinik Atık Yakma Tesisi(İZAYDAŞ) Dioksin ve Furan Emisyonlarının  Tespiti Projesi 1997-2000
 2. Tehlikeli Atık Depolama Tesisi (İZAYDAŞ) Depolanan Atıkların Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi 1997-2003                                         
 3. Tehlikeli Ve Klinik Atık Yakma Tesisi (İZAYDAŞ) Baca Gazlarının Kontrolü Projesi 2002
 1. Tehlikeli Ve Klinik Atık Yakma Tesisi (İZAYDAŞ) İşçi Sağlığı İş Güvenliği Projesi 2003
 2. Klinik Atık Yakma Tesisi Dioksin ve Furan Emisyonlarının Tespit edilmesi 2003
 3. İpekçi Kimya Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Tesisi Teknik Danışmanlık 2003/2004
 4. Ataberk Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Tesisi Teknik Danışmanlık 2003/2004
 5. Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Projesi Teknolojik Uygunluk ve Atıksu Arıtma Tesisi kontrolü 2004                        
 6. Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Projesi Teknolojik Uygunluk ve Atıksu Arıtma Tesisi kontrolü 2004
 7. Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Projesi Teknolojik Uygunluk ve Atıksu Arıtma Tesisi kontrolü 2004
 8. İstanbul /Haydarpaşa Limanı Atık Kabul Tesisi Proses projelerinin hazırlanması ve Lisanslandırma İşleri  2005
 1. OPET Giresun Petrol Dolum Tesisleri Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi projesi 2006
 2. OPET Mersin Petrol Dolum Tesisleri Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi projesi 2006
 3. Tekirdağ/Marmara Ereğlisi MARTAŞ limanı Atık Kabul Tesisi Projelerinin hazırlanması Lisanslandırma işleri 2007
 4. Zonguldak TTKI limanı Atık Kabul Tesisi Projelerinin hazırlanması ve Lisanslandırma İşleri 2009
 5. OYAK /OYKA Kağıt Fabrikası Hava Su Toprak Kirliliğinin Tespiti ve Değerlendirme Projesi .Zonguldak 2008-2012
 6. TUŞAŞ/TAİ Baca Gazlarında VOC Geri Kazanım ve Kontrol Sistemleri Projesi ve Lisanslandırma Çalışmaları 2011
 7. MARTAŞ limanı Risk Değerlendirmesi Acil Müdahale Planı Hazırlanması 2011
 8. HOPA Limanı Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Hazırlanması 2011
 9. RİZE Limanı Risk Değerlendirmesi ve  Acil Müdahale Planı Hazırlanması 2011 
 10. TEKİRDAĞ Naturel Boya İşletmesi Proje ve Lisanslandırma Çalışmaları 2012
 11. İZAYDAŞ Baca Gazı Sisteminde Bulunan NOX Giderimi Ünitesinin Dioksin ve Furan Giderim Modifikasyon Projesi Kocaeli 2013
 12. ÇEVKİM KİMYA Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Tesisi Kimyasal Önarıtma Projesi Kocaeli 2013
 13. APM Terminalleri Atık Kabul Tesisi Projesi yapımı ve işletilmesi İZMİR 2016-2021
 14. Sönmez Çimento Limanı Atık Kabul Tesisi Projesi ve yapımı ADANA 2017
 15. KBB İzaydaş Toprak kirliliği Raporlama ve uzman personel danışmanlığı. 2017-2019
 16. KBB İzaydaş Safiport Atık Kabul Tesisi proje ve yapım danışmanlık ve kontrolörlüğü 2020
 17. KBB İzaydaş Atık Yakma Tesisi danışmanlığı 1997/2004-2010-2020