Uluslararası Projeler

Procter & Gamble Mintax-Effluent and Analysis Report. Kasım 1990

Mohaçkale Yapağı Yıkama ve Deri Entegre Tesisi Atık Su Arıtma Tesisi Projesi 1992

Rehabilitation and İncrease Capacity Revivficatıon Projects of Derna Waste waters Treatment Plant 1996

İzaydaş

İzaydaş Tehlikeli ve Klinik Yakma Tesisi Baca GazındaDioksin ve Furan Kontrol Projesi
2001

İzaydaş Tehlikeli ve Klinik Yakma Tesisi Baca Gazında Azot Oksitleri Kontrol Projesi
2001

Atık su Analizleri ve Arıtılabilirlik Test laboratuvarı

Ulusal Projeler

Ketsel (BURSA) Anorganize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Etüt ve Projesi1990

Prina kurutma ve Yakma Tesislerinde Emisyon ve Atık su Kontrolü

Marmara Tersanesi Paket Biyolojik Arıtma Tesisi Revizyonu 1995

Toz kimyasalların depolama ve besleme tanklarına dolumu ve besleme üniteleri

Ağartma Toprağı Ürün Teknolojisi ve Ürün kalite Geliştirme Projesi 1996( TTGV Proje
no:157)

Çamur Yoğunlaştırıcı tanklarda üst yapısı

İzaydaş Tehlikeli Depolama

Tehlikeli Atık Depolama Tesisi (İZAYDAŞ) Depolanan Atıkların Kriterlerinin
Belirlenmesi Projesi 1997-2003

Tetik Lojistik Tanker Yıkama sularının arıtımı

Tehlikeli Ve Klinik Atık Yakma Tesisi (İZAYDAŞ) İşçi Sağlığı İş Güvenliği Projesi 2003

Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Tesisi Isı Santralı ve Reaktörlerin görünümü

İpekçi Kimya Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Tesisi Teknik Danışmanlık 2003/2004

Petko kimya gemi kaynaklı atıklardan sıvı ve film membran üretimi

Sönmez Çimento Fabrikası Limanı Atık Kabul Tesisi atık giriş ünitesi

İstanbul /Haydarpaşa Limanı Atık Kabul Tesisi Proses projelerinin hazırlanması ve Lisanslandırma İşleri 2005

“Sönmez Çimento Fabrikası Limanı Atık Kabul Tesisi Tank çiftliği ve giriş ünitesi

Tekirdağ Marmara Ereğlisi Martaş

Tekirdağ/Marmara Ereğlisi MARTAŞ limanı Atık Kabul Tesisi Projelerinin
hazırlanması Lisanslandırma İşleri 2007

Zonguldak Atık Kabul Tesisi Depoları

Zonguldak TTKI Limanı Atık Kabul Tesisi Projelerinin Hazırlanması ve Lisanslandırma
İşleri 2009

Silivri Mandıra Tesisi

Mandıra Tesisi Atık Su Arıtma Sistemi

Solventaş Akrilat Tankları Koku Koku KontrolüBiyofiltre

Atık Kabul Tesislerinde Tank Çiftliği (APMT Limanı)

Atık Kabul Tesislerinde Tank Çiftliği (APMT Limanı)

Çevre Teknolojileri Araştırma Geliştirme Proje ve Analiz

Risk Assessment of Dioxin Emmisions From Izaydas Incınerator

Proses Gazlarının Arıtımı

Solventlerinin Geri Kazanımında Karbonu Buharla Rejenerasyon Ünitesi Çalışma Klavuzu

Proses Gazların Arıtımı

Atık Ara Depolama Tesislerinde Biyofiltre ile Koku Kontrolü

İzaydaş Yakma Tesisi 2013 Yılı Teknik Danışmanlık Faaliyet Raporu

Atık Yakma Tesisi Plverize Aktif Karbon Dioksin Filtresi Teknik Uygunluk Raporu

İzaydaş Yakma Tesisi 2014 Yılı Teknik Danışmanlık Faaliyet Raporu

Atık Kabul Tesisi Kurulum ve İşletilmesi Raporu

İzaydaş Yakma Tesisi 2015 Teknik Danışmanlık Faaliyet Raporu

İzaydaş İşletmesi Toprak Kirliliği Analiz Raporlama ve Danışmanlık Faaliyet Raporu

Akrilat Depolama Tanklarında Biyofiltre İle Koku Kontrolü

İzaydaş Yakma Tesisi 2016/17 Yılı Teknik Danışmanlık Faaliyet Raporu

Kuzeydoğu Marmaradaki Endüstriyel Tesislerin Tarım Alanlarına Etkisinin Belirlenmesi

Toprak Kirliliği Analiz Raporlama ve Danışmanlık

İzaydaş Safiport Atık Kabul Tesisi Yapım İşi Kontrolorluğü

İzaydaş Safiport Atık Kabul Tesisi Teknik Şartname ve Avan Proje Raporu

İzaydaş Yakma Tesisi 2020 Yılı Teknik Danışmanlık Faaliyet Raporu

Atık Kabul Tesislerinde Scada Otomasyon (APMT Limanı)

Atık Kabul Tesislerinde Scada Otomasyon (APMT Limanı)